Giới thiệu tổng quan về Lâm Đồng

Lâm Ðồng Điều kiện tự nhiên Tỉnh Lâm Đồng nằm trên cao nguyên thứ ba và cao nhất của vùng đất Tây Nguyên, cao nguyên Lâm Viên – Di Linh (cao 1.500m so với mặt biển), 70% diện tích là núi rừng, phía bắc giáp tỉnh Đắk Lắk, Đắk Nông, phía đông nam giáp các […]

Xem thêm...

Giới thiệu tổng quan về Kun Tum

Kon Tum Điều kiện tự nhiên Kon Tum là tỉnh ở phía bắc cao nguyên Gia Lai – Kon Tum, một trong 3 cao nguyên lớn của Tây Nguyên. Kon Tum có chiều dài biên giới 275km, tiếp giáp với hạ Lào và bắc Căm-pu-chia về phía tây, phía bắc giáp tỉnh Quảng Nam, phía […]

Xem thêm...

Giới thiệu tổng quan về Gia Lai

Gia Lai Điều kiện tự nhiên Gia Lai là một tỉnh miền núi – biên giới nằm ở phía bắc Tây Nguyên trên độ cao 600 – 800m so với mặt biển. Phía bắc Gia Lai giáp tỉnh Kon Tum, phía nam giáp tỉnh Đắk Lắk, phía tây giáp Cam-pu-chia với 90km là đường biên […]

Xem thêm...

Giới thiệu tổng quan về Ðắk Nông

Ðắk Nông Điều kiện tự nhiên Tỉnh Đắk Nông được tách ra từ tỉnh Đắk Lắk cũ. Phía bắc tỉnh Đắk Nông giáp tỉnh Đắk Lắk, phía đông và đông nam giáp tỉnh Lâm Đồng, phía tây giáp tỉnh Bình Phước và nước bạn Căm-pu-chia. Tỉnh Đắk Nông nằm ở phía tây nam Trung Bộ, […]

Xem thêm...

Giới thiệu tổng quan về Ðắk Lắk

Đắk Lắk Điều kiện tự nhiên Tỉnh Đắk Lắk nằm trên cao nguyên Đắk Lắk, một trong 3 cao nguyên lớn của Tây Nguyên, có độ cao trung bình 400 – 800m so với mặt nước biển, phía bắc và đông bắc giáp Gia Lai, phía nam giáp Lâm Đồng, phía tây giáp Căm-pu-chia và […]

Xem thêm...