MITSUBISHI PAJERO

MITSUBISHI PAJERO

Giá 800.000 VNĐ
Loại xeSedan
Số người7
Số cửa4
Tuổi lái18
Loại sốTự động
Điều hòa?Không
Thời hạnKhông
NISSAN SUNNY

NISSAN SUNNY

Giá 700.000 VNĐ
Loại xeSedan
Số người4
Số cửa4
Tuổi lái18
Loại sốBằng tay
Điều hòa?Không
Thời hạnKhông
TOYOTA VIOS

TOYOTA VIOS

Giá 600.000 VNĐ
Loại xeSedan
Số người4
Số cửa4
Tuổi lái18
Loại sốTự động
Điều hòa?
Thời hạnKhông
FORD TRANSIT

FORD TRANSIT

Giá 800.000 VNĐ
Loại xeSedan
Số người16
Số cửa2
Tuổi lái18
Loại sốBằng tay
Điều hòa?Không
Thời hạnKhông
HYUNDAI UNIVERSE

HYUNDAI UNIVERSE

Giá 1.800.000 VNĐ
Loại xeSedan
Số người45
Số cửa2
Tuổi lái18
Loại sốBằng tay
Điều hòa?Không
Thời hạnKhông
TOYOTA FORTUNER

TOYOTA FORTUNER

Giá 800.000 VNĐ
Loại xeSedan
Số người7
Số cửa4
Tuổi lái18
Loại sốBằng tay
Điều hòa?
Thời hạnKhông
TOYOTA INNOVA

TOYOTA INNOVA

Giá 700.000 VNĐ
Loại xeSedan
Số người7
Số cửa4
Tuổi lái18
Loại sốTự động
Điều hòa?
Thời hạnKhông
HONDA CIVIC

HONDA CIVIC

Giá 600.000 VNĐ
Loại xeSedan
Số người4
Số cửa4
Tuổi lái18
Loại sốTự động
Điều hòa?
Thời hạnKhông
CHEVROLET CRUZE

CHEVROLET CRUZE

Giá 600.000 VNĐ
Loại xeSedan
Số người4
Số cửa4
Tuổi lái18
Loại sốBằng tay
Điều hòa?
Thời hạnKhông
TOYOGA ATTIS

TOYOGA ATTIS

Giá 600.000 VNĐ
Loại xeSedan
Số người4
Số cửa4
Tuổi lái18
Loại sốBằng tay
Điều hòa?
Thời hạnKhông