ĐỘI NGŨ CỦA DANAVA VIỆT NAM


ĐỘI NGŨ CỦA DANAVA VIỆT NAM


LÊ TẤN THÀNH / GIÁM ĐỐC
danavavietnam@gmail.com / 0935 91 7677LÊ THỊ THU THẢO / PHÒNG VÉ MÁY BAY
ticketsdanava@gmail.com 0935 91 3677NGUYỄN QUỐC VIỆT / PHÒNG ĐIỀU HÀNH XE
carsdanava@gmail.com / 0935 497 992NGUYỄN DƯƠNG ĐÔNG / PHÒNG KINH DOANH
hotelsdanava@gmail.com / 0932 587 583NGUYỄN THỊ HUYỀN TRÂN / PHÒNG KINH DOANH
salesdanava@gmail.com 0935 731 094NGUYỄN KIM ANH / PHÒNG KINH DOANH
salesdanava@gmail.com 0988 877 985NGUYỄN THỊ HẠNH / PHÒNG KINH DOANH
salesdanava@gmail.com 0903 992 877PHẠM THỊ TRANG  / KẾ TOÁN TRƯỞNG
ketoandanava@gmail.com / 0937 583 910